About

 

Member of SvK (Swedish Artists) and KSV (Konstnärsgruppen Sydväst).

Art studies and classes in Sweden and Denmark, a o with Skånska Målarskolan, Malmö.

Artworks represented in the Municipality of Sundsvall (2006), Swedish Art Council/Art Lounge, Stockholm (from 2009), Collections of the Museum of Ellis Island (2010), Strindberg Museum Collections (2012) and with collectors, mostly from the Scandinavian countries.

 

I live and work in Malmö by the sea, in the south of Sweden. Pencils and brushes have been my companions as long as I remember. My private heaven is my attic studio, a hardy enough environment to suit my world of ideas and cooping with all tough stains of color in the world of expressive painting.

Oil, ink and aquarelle too, are my favorite means of expression and every surviving trace from the painting process is welcome to stay on my canvas or piece of paper. Every artwork is the result of an intense and spontaneous dialogue with a motive in progress. I am interested in the expressive as a carrier of origin and fascinated by figures, the shapes of them, their movements and interactions.

My inspiration comes from anything that catches my attention and preferably knocks me. Honest and bold pen- and brushwork talk to me, and so do expressive and symbolic clues beyond the clearly outspoken.

 

Jag bor och är verksam i Malmö. Pennor och penslar har alltid varit en del av mitt liv. Ateljén ligger på Seved i en konstnärsmiljö som tål tuffa färgstänk i en expressiv målarvärld.

Det expressiva uttrycket är det som driver mitt måleri och jag arbetar oftast i olja, men även i tusch och akvarell. När tempot är högt och luften i ateljén laddad känns bildspråket som ärligast och bäst. Jag gläds åt oväntade överraskningar och koloristiska vändningar under arbetets gång och låter gärna valda delar av spår som överlevt arbetsprocessen synas i mina färdiga målningar.

Gestalter hälsas alltid välkomna in i min bildvärld. Jag fascineras av deras rörelser, inbördes relationer och aktiva samspel. De påverkar innehållet och finner antingen snabbt en slutlig form, eller också försvinner de ut ur målningen för att kanske återvända en annan gång.

Inspirationen finns i det som fångar min uppmärksamhet och som, helst av allt, gör mig mållös. Djärva pen- och penselstreck talar till mig; det gör också ledtrådar som döljer sig bakom det tydligt uttalade. Det ska finnas plats för det som inte sägs rakt ut också.